Loading...

Siljan Geopark – en unik plats i Europa

För cirka 380 miljoner år sedan slog en fyra kilometer stor meteorit ned i det som i dagligt tal kallas Siljansringen. Platsen är västra Europas största krater och ett så kallat ”stjärnsår”. Här finns unika bergarter som människor i alla tider tagit vara på i jordbruket, kalkbruket och i en tidig industrialisering. Området är också vida känt för sin storslagna natur och vackra landskap som lockat till sig såväl forskare som konstnärer, författare och besökare i en turism som startade för flera hundra år sedan.

Siljansringen har sedan länge intresserat geologer och är idag en stor källa till kunskap. Geoparkens är platsens berättarröst. År 2019 blev Siljan Geopark tilldelad status nationell geopark av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Kraften i platsen lever vidare genom oss

Det finns många fantastiska företag och föreningar i Siljansbygden som tar vara på historien, kan skapa förutsättningar för positiva upplevelser och hållbara produkter, sprider berättelsen om Siljansringen och bidrar till en hållbar geopark. Här får du möta några av dem.

Stenrika upplevelser för alla

Med en ring av upplevelser runt Siljan, levandegör vi vårt geologiska arv och skapar förståelse och sammanhang för Siljansbygdens unika kultur- och naturarv. Här finns geologiska upplevelser, kulturmiljöer och naturområden med en djup berättelse som tilltalar alla.

Sollerön är delad mitt itu
Konst i gammal älvfåra
En massgrav från ordovicium
Panoramautsikt över Siljan
En kyrka i Siljansringen
Rock’n’roll i tropiskt hav!
Världsberömd kalkstensklippa
Michelinbelönad utsikt
Djupt hål i Siljansringens granitkupol
Mäktig utsikt över Siljansringen
Slagkäglor berättar om meteoriten
Hisnande utblick över Siljansringen
30 miljoner år längs 100 meter!
Promenera 628 meter rakt ut i sjön!
Slipstenskultur i Orsanatur
Ett gammalt israndsdelta
Ett 400 miljoner år gammalt korallrev
Oljekällor i Dalarna!
Vattensprut i stället för olja
200-åriga tallar i vattnets och vindens landskap
Skulpterad av vattnets kraft
Hett turistområde i kallnad meteoritkrater
Siljansvy från utsiktstorn
Där järnåldersfolk trivdes

Vad är en geopark?

Geologin studerar de processer som har skapat vår planet – och som pågår än idag. En geopark är ett område med geologiskt
intressanta platser och landskap. Unesco utser internationella geoparker och SGU (Sveriges geologiska undersökning) utser de nationella. Konceptet syftar till att bevara de unika värdena i geoparken, sprida kunskap om dem och utveckla området på ett hållbart sätt.

En viktig del av geoparken är samordning mellan de olika besöksmålen. Det finns 24 prioriterade geosites i Siljan Geopark. Därför blir besöksnäringen en självklar del i arbetet. Man arbetar även med att sprida kunskap och berätta om sambanden till biologi, människan och kulturhistorien som en följd av de geologiska förutsättningarna.

Siljan Geopark - samverkan sedan 2019

Siljan Geopark utseddes till nationell geopark 2019. Målet är att stärka besöksnäringen, skapa förutsättningar för det lokala näringslivet

och för att skapa förståelse för geologi och hur dessa förutsättningar påverkar samhällets utveckling. Det kan ses som ett första steg till att bli en global geopark.

Siljan Geopark drivs i ett samarbete mellan Siljanskommunerna Leksand, Mora, Orsa och Rättvik, Länsstyrelsen Dalarna och det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna. Siljan Geopark leds av ett råd med representanter för parkens samarbetsparter som ansvarar för parkens etablering, organisering och utveckling. Arbetet sker i nära samverkan med hela bygden, geoparkens intressenter är engagerade företag, föreningar och eldsjälar.

Compare Listings