Loading...
Agnmyren på Sollerön
Mora
Naturreservat
Beskrivning

Sollerön är delad mitt itu

Sydöstra delen av Sollerön består av urbergsgranit som är ungefär 1 800 miljoner år gammal. Den nordvästra delen består av sandsten från silurtiden. Den är runt 425 miljoner år, rena ungdomen bredvid urberget!

Granit och sandsten

En synlig förkastningslinje skiljer graniten från sandstenen. Den gamla urbergsgraniten bildades på stort djup. Vid det dramatiska meteoritnedslaget för 380 miljoner år sen lyftes graniten upp från jordens inre som en kupol mitt i kratern. Den röda sandstenen bildades som sediment vid jordytan. Sandstenen fanns alltså på plats vid meteoritnedslaget och det vi ser idag är de rester som blivit kvar.

Kalksten

I gränsområdet mellan sandstenen och urberget hittar vi också ler- och siltsten, samt en något äldre kalksten från ordovicium som innehåller fossil. Kalken har här gett upphov till en rik flora och fauna med bland annat fridlysta blåsippor och tusentals grodor. Det är arten ”vanlig groda” som leker i vattnet i april-maj.

Här bröts malm

Mellan kalkstenen och urberget finns det malmer. Här bröts koppar, zink och bly. Här finns gamla gruvor och spår av gruvhanteringen.

Fornlämningar

Andra attraktioner på Sollerön är ett tusenårigt gravfält från vikingatiden med över hundra gravar.

Bilder
Service
Parkering
Karta
Compare Listings