Loading...
Agnmyren på Sollerön
Mora
Naturreservat
Beskrivning

Sollerön är delad mitt itu

Sydöstra delen av Sollerön består av urbergsgranit. Den nordvästra delen är Orsasandsten från Silurtiden. Den är runt 430 miljoner år gammal, rena ungdomen bredvid urberget!

Granit och sandsten

En synlig förkastningslinje skiljer graniten från sandstenen. Den 1800 miljoner år gamla graniten bildades på stort djup. Vid det dramatiska meteoritnedslaget för 380 miljoner år sen lyftes graniten upp från jordens inre som en kupol mitt i kratern. Den röda Orsasandstenen är ungefär 400 miljoner år gammal.

Kalksten

Vid sandstenen hittar vi också en något äldre kalksten. Kalken har här gett upphov till en rik flora och fauna med bland annat fridlysta blåsippor och tusentals grodor. Det är arten ”vanlig groda” som leker i vattnet i april-maj.

Här bröts malm

Mellan kalkstenen och urberget finns det malmer. I flera hundra år har man här brutit koppar, zink och bly. Här finns gamla gruvor och spår av gruvhanteringen.

Fornlämningar

Andra attraktioner på Sollerön är ett tusenårigt gravfält från vikingatiden med över hundra gravar.
4 000 år gamla verktyg av ben har man också hittat från den tid Siljan var en havsvik, och Agnmyren troligen en hamn i havet.

Bilder
Service
Parkering
Karta