Loading...
Åkersön
Leksand
Natur
Beskrivning

Konst i gammal älvfåra

Vandra mellan konstverk i en torr älvfåra! Landskapet här har inte skapats bara av meteoriten som slog ner i det som nu är Dalarna för 380 miljoner år sen. Området är också fullt av landformer som formats av vind, vatten och återkommande nedisningar under de senaste årtusendena efter istiden.

Istidens landskap

Marken vid Åkersön består av sand, grus och sten. Det har förts hit av inlandsisen och av istidens isälvar. För drygt 10 000 år sen nådde havet över Siljans nivå. Siljan var en havsvik, men blev snart genom landhöjningen en insjö med sött vatten. Sjön var då större och vattenytan låg på en högre nivå. Men för 8 000 år sen bröt Dalälven sig en ny fåra. Siljan sänktes flera meter och fick ett nytt utlopp. Kvar fanns den gamla älvfåran som nu blivit torr.

Torrlagt utlopp

Här i Åkersön kan du följa en vacker stig genom den torrdal som tidigare var Siljans utlopp. Genom en vacker lövskog löper den stig, som också visar konst. I projektet ”Se människan” har konstnärer med funktionsvariationer gjort en utställning, där flera av konstverken också är tillverkade av lokala material som Dalasandsten och granit från Dalarna.

Bilder
Service
Tillgänglighetsanpassat
Karta
Compare Listings