Loading...
+ 4 More
+ 4 More
+ 3 More
Björkberget
Leksand
Besöksmål, Naturreservat, Utsiktsplats
Beskrivning

Panoramautsikt över Siljan

För 380 miljoner år sen slog en meteorit ner här. Från utsiktstornet, 32 meter högt, kan man föreställa sig vilka krafter som format Siljansbygdens landskap. Idag syns bara rötterna av den forna kratern.

Den väldiga kratern

Meteoriten skapade en 6,5 mil stor krater. Den ursprungliga kratern är idag till stor del bortnött. Det vi idag ser, särskilt på en karta eller satellitbild, är en ringformad sänka, med en upphöjd granitkupol i mitten. Björkberget består främst av granit, samma som kupolen.

Urgammalt berg

Graniten i Björkberget bildades för nära två miljarder år sen. Men toppen består av urbergsporfyr, en tät och hård bergart, som stått emot nötning från inlandsisar och vattenmassor. Granit har bildats på djupet, och porfyr närmare jordytan.

Den bördiga Siljansringen

Siljan, Orsasjön, Oresjön och några andra sjöar ligger runt kupolen. Här, i det som kallas Siljansringen, finns unga, mjuka bergarter. Kalkstenen har gjort jordarna näringsrika – det är ingen slump att Siljansringen har varit jordbruksbygd under flera tusen år. I naturum Dalarna kan du lära mer om landskapet.

Vidsträckt utsikt

Från utsiktstornet anar du hur både meteoriten och istiden har format Dalarnas landskap. När inlandsisen smälte för 10 000 år sen forsade mäktiga isälvar fram – vattnet skar sig ner i de mjuka bergarterna i ringen och skapade sänkan där vi idag har sjöar och vattendrag.

Bilder

© Anna Holm, Visit Dalarna

Bilder
Service
Wifi
Karta
Compare Listings