Loading...
Fjäckan
Rättvik
Natur
Beskrivning

Världsberömd kalkstensklippa

Femton miljoner års djurliv i havet finns här bevarad i det som kallas Furudalskalksten och Fjäckaskiffer – förstenat havsmyller i fossil form! Här studerar forskare från hela världen djurlivet i havet under andra halvan av tidsperioden ordovicium.

Spår av ett tropiskt hav

I Siljansringen finns flera ovanliga bergarter. Kalkstenen och lerstenen vid Fjäckan bildades i ett tropiskt grundhav för runt 450 miljoner år sen.

Den stora smällen

Och allt blev bevarat genom det stora meteoritnedslaget under tidsåldern devon för 380 miljoner år sen. Fossilrik kalksten och lersten som lagrats horisontellt tippades vid den stora kraschen nästan lodrätt. Det syns bra i här i Fjäckans bergsklippa. De mjuka bergarterna kom att bevaras när de rasade ner vid kraterbildningen! Furudalskalksten och Fjäckaskiffer är kända som geologiska begrepp över hela jorden.

Industriepoken

Fjäckaskiffern innehåller fossil av alger. Organiskt material i skiffern har omvandlats till olja. På 1920-talet bröts den oljerika skiffern som bränsle. Och kalken har brutits för att brännas till murbruk som behövdes när det skulle byggas kyrkor och skorstenar. Runtom finns rester av kalkugnar för kalkbränning.

Värdefull natur

Här i naturreservatet finns också många växter som trivs med kalk i marken: sällsynt kalkbräken, sötvedel, vårört och fågelstarr för att nämna några.

Bilder
Service
Parkering
Karta
Compare Listings