Loading...
Mässbacken
Orsa
Natur
Beskrivning

Slipstenskultur i Orsanatur

Av den röda Orsasandstenen gjorde man slipstenar. Ett trettiotal dagbrott vittnar om slipstensindustrin, liksom ett järnvägsspår och gamla verktyg. Under mer än tusen år har sandstenen brutits här vid Mässbackens gruvområde.

Orsasandstenen

Orsasandstenen bildades för runt 400 miljoner år sen. Den geologiska perioden var silur-äldre devon, men i motsats till kalkstenen, bildades sandstenen inte i ett grunt hav utan på land som sanddyner mellan sjöar och floder. Det stora som hände just då var att två kontinentplattor, Laurentia (Amerika) och Baltica (Europa), sakta kolliderade och bildade Skanderna, fjällkedjan i Sverige och Norge. Snart började fjällkedjan brytas ned till bland annat sand, sand som nu återfinns till exempel i Orsasandstenen.

Senare slog meteoriten ner

Att sandstenen finns kvar och inte är borteroderad beror på meteoritnedslaget för 380 miljoner år sen. I förkastningar i kratern kom mjuka bergarter att rasa ner och skyddas från att eroderas bort under årmiljonerna.

En vacker sten

I Orsa slipstensmuseum finns mer att lära. Den vackra rödaktiga Orsasandstenen har inte bara gjorts till slipstenar, utan även byggnader. Kommunhuset i Orsa, Centralposthuset och Skånska banken i Stockholm är alla byggda av huggen Orsasandsten.

Bilder
Service
Data not found.
Karta
Compare Listings