Loading...
+ 2 More
+ 2 More
+ 1 More
Morafältet
Mora
Besöksmål, Natur, Naturreservat, Utsiktsplats
Beskrivning

Ett gammalt israndsdelta

I fjällen finns många levande deltan, som växer och byggs på av slam från dagens glaciärer. Deltan som bildades på istiden, vid inlandsisens kant, har idag ofta hamnat på torra land – ett sånt är Morafältet.

Istidens landskap

Den senaste inlandsisen försvann för tiotusen år sen. Massor av grumligt smältvatten från glaciärisen förde med sig grus och sand som kunde bilda åsar och deltan.

Deltan

Deltan bildas av slamrika isälvar när de rinner ut i lugnt vatten, saktar farten och tappar kraften. Ett delta är en solfjäderformad landform där älven delar upp sig i vindlande grenar. En mycket stor isälv följde Österdalsälvens dalgång. När den rann in i den havsvik som senare blev sjön Siljan, bildades ett jättelikt israndsdelta, ett av Sveriges största. Deltat följer den sänka som Siljansringen bildar, och som har sin bakgrund i meteoriten som slog ner för 380 miljoner år sen i det som nu är Dalarna. När landet höjde sig blev havsviken en insjö, Siljan, och deltat hamnade på torra land.

Dödisgropar och flygsandsdyner

Flytande isberg strandade i deltaområdet. När de smält bort blev stora dödisgropar kvar i sanden. Och när deltasand hamnade i torra luften, kunde vinden lyfta sanden och bygga höga flygsandsdyner. Bonäsfältet är Skandinaviens största dynfält.

Dagens landskap

Nu gräver sig Österdalälven ner i den sand som den själv fört dit vid istidens slut. Och på flygsandsdynerna växer tallskog.

Bilder

© Per Ax, Mora kommun och Gunilla Tegen, Visit Dalarna

Bilder
Service
Data not found.
Karta
Compare Listings