Loading...
+ 3 More
+ 3 More
+ 2 More
Östbjörka naturreservat
Rättvik
Naturreservat
Beskrivning

Med sten formad av koraller och meteoritnedslag

I Östbjörka besöker du resterna av ett revbildande koraller från ordovicium. Metoritnedslaget, för 380 miljoner år sen, reste sen kalkstenen på högkant och skapade förskjutningar i den, förkastningar.

Ett grunt och tropiskt hav i Dalarna!

För 400 miljoner år sen var det som nu är Dalarna ett grunt och varmt hav med korallrev, närmre ekvatorn. Korallrevet blev till kalksten, fullt av fossil från nu utdöda arter. Här syns idag förstenade armfotingar, trilobiter och sjöliljor. I kalken finns lager med hålrum som resultat av karstbildningar. De berättar att revet legat så grunt att luften kommit åt kalken.

Här bröts Bodakalksten

Bodakalken är en värdefull, ovanligt ren och fin kalksten. Den bildades på grunt vatten där vågor tvättat bort sand och lera. Kalken var lätt att bryta, eftersom den blottats i en kanjon. Kanjonen skapades i sen tid, för 10 000 år sen, av istidens vattenmassor. Kalken har brutits ända sen medeltiden för att bygga och mura med. Kalkugnsruinerna vid Östberga är skyddade som fornlämningar.

Meteoritnedslaget för 380 miljoner år sen

När den stora meteoriten slog ner, ställdes kalkstenen på högkant. Dessutom bildades den speciella bergarten nedslagsbreccia (uttalas brexia). Meteoriten krossade berget i kantiga småbitar, som sen läktes ihop av lera.

Dagens natur

Speciellt för naturreservatet är kalktallskogen. Här växer kalkälskande växter som finbräken, tibast, trolldruva och vårärt samt orkidéer som grönkulla och brudsporre.

Bilder

© Gunilla Tegen, Visit Dalarna

Bilder
Service
Parkering
Karta
Compare Listings