Loading...
Solberga kalkbrott
Rättvik
Natur
Beskrivning

Oljekällor i Dalarna!

Ända sen 1800-talet har man utvunnit små mängder råolja och gas runt Siljansringen. Men Dalarna blev aldrig ett nytt Texas. Ännu sipprar dock olja fram i ett rör i Solberga kalkbrott!

Botten av ett tropiskt hav

För 450 miljoner år sen var Dalarna botten av ett varmt, tropiskt hav. Där bildades lagrade bergarter: kalksten och skiffer.

Meteoritnedslaget

För 380 miljoner år sen kolliderade en jättelik meteorit med det som idag är Dalarna, och lagren ställdes på ända. De nästan lodräta lagren syns väl i stenbrottet. Kol från organismer i skiffern har omvandlats till olja. Olja är lättare än berg, och flyter upp i kalkstenen.

Människans verk

På 1960-talet borrade man 100 meter efter olja. Men ingenstans i Siljansringen har man funnit olja i så stor mängd att den är värd att utvinna. Men ännu sipprar råolja fram här ur ett nedborrat rör. Kalkstenen däremot har varit ren och brytvärd, särskilt lämplig för tillverkning av murbruk. I Solberga kalkbrott bröts Bodakalksten 1937 – 1963, en mycket ren kalksten med koraller och andra djur som bildats i ett grunt, varmt hav, där vågor och strömmar sköljt bort slam och lera. I kalkbrottet finns också or-stenar, runda kalkstenar fulla av fossil.

Älskar kalk

En bonus för besökaren är blodnycklar och andra kalkälskande orkidéer i området.

Bilder
Service
Parkering
Karta
Compare Listings