Loading...
+ 3 More
+ 3 More
+ 2 More
Springkällan
Rättvik
Naturreservat
Beskrivning

Vattensprut i stället för olja

En springbrunn, skapad av människor! I jakt på råolja råkade Dalabolaget borra i en grundvattenreservoar med tryck. Här har det sprutat vatten sen 1869.

Meteoriten skapade olja

Du står i resterna av den meteoritkrater som skapades när en meteorit slog ner för 380 miljoner år sen i det som nu är Dalarna. Hettan efter kraschen stannade kvar under lång tid. Kol från havsorganismer blev till olja som flöt upp, in i håligheter i den porösa berggrunden. Dalfolk har sen 1700-talet letat gas och olja i Siljansringen, men bara hittat mindre och olönsamma mängder.

Vatten istället för olja

I mitten av 1800-talet borrade Dalabolaget ett 50 meter djupt borrhål vid sidan av Enån. Ingen olja kom det upp ur det borrade hålet, men väl grundvatten under högt tryck i berget. Det sprutar än idag, och på vintern bildas en vacker isskulptur av vattenflödet.

Vattenflöden i Siljansringen

Meteoriten skapade en djup krater i marken. Idag syns bara rötterna av kratern – en kupol av granit, omgiven av en rund sänka där mjuka bergarter som kalk och lerskiffer har bevarats från att nötas bort. Till sänkan, Siljansringen, söker sig vattendrag. Enån är ett av dem, precis som Oreälven. Även istidens isälvar sökte sig till denna sänka och formade isälvslandskap med åsar och deltan. I isälvsdeltat kring Enån finns gammal skog med 30 sällsynta arter, som den fagra mosippan och den märkliga bombmurklan.

Bilder

© Anna Holm, Visit Dalarna

Bilder
Service
Parkering
Karta
Compare Listings