Loading...
Storheden
Leksand
Naturreservat
Beskrivning

200-åriga tallar i vattnets och vindens landskap

Storheden är skapad av vatten och vind vid senaste istidens slut för drygt 10 000 år sen. Grova gammeltallar liksom renlavar och revlummer trivs på torra flygsandsdyner och grusåsar. Inlandsisens landskap har fått gröna kläder.

Istidens landskap

Den senaste inlandsisen försvann för 10 000 år sen. Grumligt smältvatten från glaciärisen förde med sig grus och sand som kunde bilda åsar och deltan. När landskapet torkade upp fick vinden fritt spelrum och byggde höga flygsandsdyner.

Flygsandsdyner

Idag förknippar vi flygsandsdyner mest med havsstränder. Men nära isranden kunde hårda vindar torka ut deltan och åsar och skapa ett landskap av flygsand innan växterna band sanden. Idag växer grova, flerhundraåriga tallar på dynerna.

Rullstensåsar

Genom Storhedens naturreservat löper en av Sveriges största rullstensåsar, Badelundaåsen. Den sträcker sig från Dalarna ända till Nyköping i söder. Rullstensåsar bildas av sten, grus och sand som slipats och sorterats av vatten i tunnlar under smältande glaciärer. När glaciärisen smält bort, ligger åsmaterialet kvar som slingrande långa ryggar i landskapet. De markerar var istunnlarna legat.

Människan och rullstensåsarna

Människor har i alla tider färdats på de torra åsarna och där också byggt sina hus och vägar.

Bilder
Service
Data not found.
Karta
Compare Listings