Loading...
+ 1 More
+ 1 More
Styggforsen
Rättvik
Naturreservat
Beskrivning

Skulpterad av vattnets kraft

Styggforsen är en märklig och mytomspunnen plats där Enån kastar sig ut genom en dramatisk kanjon. 36 meters fall, genom årmiljoners geologiska historia! På ena sidan blottas urbergets graniter. På andra sidan syns yngre lagrade bergarter som bildats på bottnen av ett tropiskt hav.

Vattnet formade

Istidens isälvar har skurit sig ner i berget och format Enåns mäktiga kanjon genom landskapet. Där rinner idag en mindre bäck, som en gång drev kvarnar, vattenkraftverk och slipstenar.

Upp ur ett hav

På ena sidan reser sig en vägg av kalksten, lerskiffer och sandsten. De bildades på botten av ett varmt hav för 430 miljoner år sen. Årmiljoner av skalfragment, sand och lera packades på bottnen och trycktes samman till kompakta lager av sten.

Meteoriten

När den stora meteoriten för 380 miljoner år sen kraschade mot jordytan i det som nu är Dalarna, vältes de lagrade bergarterna på högkant. Den andra sidan av bäcken består av urbergsgranit som är mellan 1 600 och 1 900 miljoner år gammal. Urberget tryckes upp som en kupol mitt i kratern.

Vild natur

Vandraren på anlagda stigar och trappor möter här en fuktig gammelskog med sällsynta mossor, lavar och orkidéer som purpurknipprot och spindelblomster.

Bilder

© Anna Holm, Visit Dalarna

Bilder
Service
Parkering
Karta
Compare Listings